Promocja zdrowia

Ważnym elementem promocji zdrowia w szkole podstawowej z oddziałami integracyjnymi nr 11  są zajęcia korekcyjno-kompensacyjne oraz rehabilitacja ruchowa, prowadzone w specjalnie do tego celu przystosowanej Sali. Sala rehabilitacyjna jest obecnie na etapie wyposażania w specjalistyczny sprzęt do kinezyterapii dla dzieci z różnymi dysfunkcjami narządu ruchu.

Zajęcia gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej prowadzą nauczyciele wychowania fizycznego z odpowiednim przygotowaniem. Grupy ćwiczebne są formowane na podstawie konsultacji z higienistką szkolną oraz opinią lekarza rodzinnego. Składają się na ogół z dzieci o podobnych wadach, co znacznie poprawia efekt terapeutyczny. Oprócz ćwiczeń specjalnych zajęcia opierają na zabawie, co wzmaga motywację dzieci do czynnego udziału w proponowanych formach terapii. Ważnym elementem programu jest aktywna postawa rodziców, objawiająca się wdrażaniem niektórych elementów z zajęć do codziennej pracy i zabawy dzieci poza szkołą. To wszystko składa się na widoczny efekt zabiegów środowiska szkolnego w walce o zdrowe dzieci.

Rehabilitacją ruchową są objęte dzieci o wrodzonych lub nabytych dysfunkcjach narządu ruchu w oparciu o opinię lekarza i poradni psychologiczno-pedagogicznej. Zajęcia odbywają się w formule indywidualnej dla każdego podopiecznego. Program jest opracowywany specjalnie do poziomu dysfunkcji po wywiadzie z rodzicami, zapoznaniu się z dokumentacją lekarską lub poradni, a także po przeprowadzeniu badania funkcjonalnego. Ze względu na ograniczenia związane z funkcjonowaniem szkoły, konieczna jest czynna postawa rodziców w celu wzmocnienia efektu terapeutycznego. Terapia przebiega w przyjaznej i miłej atmosferze i jest prowadzona przez mgr rehabilitacji oraz nauczyciela wychowania fizycznego.

Wszystkie wymienione elementy powodują, iż dzieci są objęte fachową i przyjazną opieką zdrowotną przez cały okres edukacji podstawowej, od klasy 0 do końca klasy VI, zyskując nieocenione nawyki zdrowotne, tak potrzebne w obecnym czasie.

J.Bronowski

 

 

Szukaj