,,Chcę być widzem i aktorem? cd.

W związku z ogłoszeniem roku 2015 Rokiem Polskiego Teatru Publicznego już w marcu ruszył w szkole program teatralno-literacki ,,Chcę być widzem i aktorem? przeznaczony dla najmłodszych uczniów tj. oddziałów zerowych i klas pierwszych, który od razu spotkał się z gorącym przyjęciem i zainteresowaniem.
Główną ideą programu jest rozbudzenie w dziecku zamiłowania do lektury wartościowych książek, wrażliwości na piękno języka polskiego oraz wyzwolenie w nim takiej ekspresji twórczej, by zapragęło stać się widzem i aktorem. Niebywałą okazję ku temu dają zapomniane dziś opowiadania Ewy Szelburg- Zarembiny zebrane w zbiorku pt. ,,Wesołe historie?(niegdyś lektura dla klasy pierwszej). Malowniczość i melodyjność języka zaledwie ośmiu opowiadań sprawiają, że uczeń od razu staje się wiernym widzem i słuchaczem, chce oglądać przedstawienia, a co najważniejsze chce w nich uczestniczyć.

W marcu dzieci z klasy integracyjnej 0b opowiadaniem ,,Goście w glinianym dzbanku? przedstawionym w formie zabawnej inscenizacji wciągnęły uczniów w niezwykły świat opowiadań Ewy Szelburg-Zarembiny.
W kwietniu po wysłuchaniu opowiadania ,,Zabawa myszek? dzieci mogły za pomocą kukiełek   i marionetek odegrać rolę bohaterów zabawnej historii.
W maju najmłodsi uczniowie mogli posłuchać kolejnego opowiadania Ewy Szelburg ? Zarembiny   ,,O tym, jak zajączek Szaraczek psa Burka wywiódł w pole? i ułożyć korpus głównego bohatera opowiadania ? zajączka. To zadania nie było wcale takie proste.

W czerwcu najmłodsi uczniowie z klasy 0b zabawili kolegów i koleżanki z klas I opowiadaniem ,,Jak żabki Jasia zabawiły? opowiadając historyjkę Ewy Szelburg-Zarembiny, grając na instrumentach do muzyki rosyjskiej ,,Księżyc świeci? i wykonując skoczne figury z tańców rosyjskich.

Szukaj