„Studnia dla Południa”

Polska Akcja Humanitarna w ramach obchodów Światowego Dnia Wody organizuje akcję edukacyjną „Studnia dla Południa”.
Jej celem jest zwrócenie uwagi uczniów na to, że dostęp do wody jest podstawowym prawem człowieka. Woda i toalety natomiast są powiązane z wieloma innymi sferami życia, takimi jak edukacja.

Stron ainternetowa Akcji: www.pah.org.pl/nasze-dzialania/4/5029/studnia_dla_poludnia

Szukaj