ZAPISY DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

Dyrekcja Szkoły Podstawowej Nr 11
z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza
w Jarosławiu, ul. Kraszewskiego 1
prowadzi  w dniach 11 – 29 marca br.

zapisy do oddziału przedszkolnego
dzieci urodzonych w
2010 roku raz dzieci starszych

W celu zapisania dziecka  rodzice (opiekunowie prawni) zobowiązani są do wypełnienia  w formie elektronicznej wniosku dostępnego na stronie internetowej

https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/jaroslaw

Wydrukowany  i podpisany wniosek o przyjęcie dziecka rodzice (opiekunowie prawni) zobowiązani są do złożenia  we wskazanym terminie w sekretariacie  szkoły


 

Szukaj