O szkole

Charakterystyka szkoły

Komentarze są wyłączone

Szkoła Podstawowa  Nr 11  z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza w Jarosławiu o ponad stuletniej tradycji, mieści się w budynku wybudowanym w 1900 roku. Budynek szkoły jest wpisany do Rejestru Zabytków Wojewódzkiego Konserwatora w Przemyślu od 1991 roku. Szczególne wydarzen ...

12.16.09 | O szkole | Czytaj więcej...

Wizja absolwenta

Komentarze są wyłączone

Absolwent naszej szkoły to trzynastolatek dojrzały, odpowiedzialny, mający poczucie sensu życia i zdrowy fizycznie, kierujący się w swoim postępowaniu zasadami moralno-etycznymi zawartymi w Dekalogu, przyjazny w stosunku do ludzi i świata, wyróżniający się wysoką kulturą osobistą. Pot ...

12.16.09 | O szkole | Czytaj więcej...

Misja Szkoły

Komentarze są wyłączone

Szkoła nasza w swoich poczynaniach dąży, by być bezpieczną dla ucznia, wspierać go w rozwoju oraz wspomagać rodziców w wychowaniu. Za najważniejszy cel swojego działania szkoła przyjmuje stworzenie uczniom optymalnych warunków, pozwalających im osiągnąć pełną dojrzałość, wła ...

12.16.09 | O szkole | Czytaj więcej...

Szukaj